Hakkepuit

Hakkepuidu tootmine ja logistika HMPK OÜ-s

Kütteks sobilikku puitu leidub ohtralt nii pu­hastamata kraavipervedel kui ka võssakas­vanud

põldudel ning tekib kõikjal, kus raiet tehakse ja metsa majandatakse. Et väärtus­lik toore lihtsalt kasutuna seisma ei jääks, on mõistlik kasutada tööstusse sobimatu puit energia tootmiseks.

Raiejäätmete kogumine ja töötlemine on töömahukas, sest need on väikese mahukaaluga ja langil hajutatud. Väikese energiasisalduse tõttu on ka transport kallis ja majanduslikult tasuv veokaugus piiratud. Pehme pinnasega lankidel tuleks raietööd planeerida talveks, et vältida laasitud okste kasutamist oksapadjana kokkuveoteedel. Mulla ja kividega segunenud materjal hakkpuidu tootmiseks ei sobi. Raiejäätmete kogumine on hõlpsam, kui raie käigus laasitud oksad ning ladvad paigutada kokkuveoteede kõrvale vaaludesse või hunnikutesse.

Vahelaos hakkimisel koondatakse raiejäätmed tavalise metsaveotraktoriga, mille veokast kandevõime paremaks ärakasutamiseks on laiemaks ehitatud. Tee äärde kõrgetesse kuhjadesse veekindla kattepaberi alla kuivama kogutud raiejäätmete hakkimine toimub järgmisel talvel ja vedu kas konteiner- või hakkpuidu transpordiks kohandatud eriveokiga.

HMPK OÜ toodab, ostab kokku, ladustab ning turustab hakkepuitu. Hakkepuit eksporditakse laevadega üldjuhul erinevatele koostootmisjaamadele Skandinaavias. HMPK OÜ omab sadamate lähedal oma ladusid, mis tagavad paremad tarnekindlused ja ladustamisvõimalused.

Energiapuidu kõige olulisemad kvaliteedinäitajad on niiskuse- ja tuhasisaldus, kütteväärtus, mehaaniline koostis ja lisandid (pinnas jt võõrkehad). Väga olulised on ka hakkepuidu päritolunäitajad – puidu biomass, metsatöötlemise värsked, säilitatud või segajäägid. Kõrgem kvaliteet on tüvepuidust valmistatud hakkepuidul. Mida väiksem on katlamaja ja selles kasutatavad katlad, seda kõrgemad on kvaliteedinõuded – väiksem kogus okkaid, madalam niiskuse protsent ja peenemad tükid.

Värske hakkepuidu suhteline niiskus on alates 50–60%, pärast kuivatamist aga 30–40%. Niiskuse määramine on kerge hakitud materjali puhul, metsatöötlemise jääkidel määratakse see kaalu põhjal enne ja pärast kuivatamist.