Ettevõttest

Ettevõttest

HMPK alustas tegevust 1998. aastal.

HMPK OÜ peamisteks koostööpartneriteks on Holmen Mets AS, mis on omakorda Rootsi kontserni Holmen Skog esindaja Eestis, Stora Enso Eesti AS ja Riigimetsa Majandamise Keskus.

HMPK OÜ on Hiiu maakonnas registreeritud ettevõte. Põhiline tegevus toimub Lehtma sadamas, puidulaod asuvad veel Heltermaa ja Rohuküla sadamates. Lehtma sadam asub Hiiu maakonnas Kõrgessaare vallas ja Heltermaa Hiiu maakonnas Pühalepa vallas. Rohuküla sadam asub Lääne maakonnas Ridala vallas.

HMPK OÜ peamine tegevusvaldkond on puidukaubandus. Ettevõte ostab metsavarujatelt ja metsaomanikelt metsamaterjali ja moodustab sellest erinevaid müügiüksusi. Firmal on suur metsaveoautode park. Kui ettevõte 1998.a. alustas, toodeti peamiselt Hiiumaal kase- ja okaspuupaberipuud ja okaspuupalki. Tänaseks on toodetavate sortimentide arv 30 ringis. Mitmekesine sortiment peab tagama puidu paremat äraksutamist, metsaomanikule seega ka paremat tulu.

HMPK OÜ on ka Lehtma Saeveski üks osanikke ja aktiivselt osalenud selle loomisel. Saeveski kasutab toormeks peamiselt madalakvaliteedilist ümarpuitu, mis varem läks lihtsat paberipuuks.

Paladel Ala külas toimub veel läbi tütarettevõtte Firewood Products OÜ halupuude tootmine, seda varustab toormega samuti HM Puidukaubandus.

Lisaks tegutseb HMPK OÜ Rootsi metsandussektoris läbi tütarfirma Dagö Skog AB, kelle peamiseks koostööpartneriks on Reaxcer AB ja Westan Logistik AB.

2011. aastal muutis ettevõtte oma nime HMPK OÜ-ks.

 

Veoteenused: Meie autopark koosneb peamiselt kuni viie aasta vanustest veokitest, samas jätkub pidev veokipargi uuendamine.
Raieteenused: Raietööd teostame raiemeestega ja harvesteritega Ponsse Ergod ja Prosilva 910 (Waratah 470).
Metsamaterjali ost: Ostame, töötleme ja turustame enamikku metsast saadavaid erinevaid puidusortimente.
Kasvav mets ja metsamaa: Oluline ei ole, kas tegemist on noore või vana, väheväärtusliku lepiku või mastimännikuga.

Küsi pakkumist!