Puidumüüja meelespea

Puidumüüja meelespea

HMPK OÜ poolt esitatavad metsamaterjali päritolu ja keskkonna nõuded metsamaterjali müüjatele:

 1. Müüja peab tarnitava metsamaterjali varumisel järgima kehtivaid tehnoloogilisi ja loodushoiu nõudeid, seega metsamaterjali varumine peab toimuma kooskõlas kehtiva seadusandlusega;
 2. Metsamaterjal ei tohi olla varutud kaitsealustest metsadest või ametivõimude poolt kaitsealusteks planeeritud metsadest, kus raie on keelatud;
 3. Müüja peab olema omandanud metsamaterjali õiguslikel alustel ja vabana kolmandate isikute õigustest sellele;
 4. Korrektselt täidetud veoseleht, koos metsamaterjali päritolu andmetega – katastritunnus, kinnistu nimi, vald, maakond, peab kaasas olema iga autokoormaga;
 5. Müüja peab ostu-müügi vormistamisel dokumentaalselt tõestama iga tarnitud metsamaterjali koguse (autokoorem) päritolu – katastritunnus, kinnistu nimi, vald, maakond;
 6. Müüja aktsepteerib ostja õigust teostada pistelist kontrolli tarnitud metsamaterjali päritolu ja keskkonna alaste nõuete täitmise üle raielankidel;
 7. Müüja on vastutav oma alltöövõtjate ja hankijate tegevuse vastavuse eest ülaltoodud nõuetele;
 8. Ostjal on õigus lõpetada müüjaga äriline vahekord, kui müüja ei pea kinni eespool toodud nõuetest või auditeerimise käigus on avastatud tõsiseid keskkonna või päritolu nõuete rikkumisi.

Metsamaterjali valdamise seaduslikkust tõendavateks dokumentideks on igale metsamaterjali müüjale:

 1. Metsaomanikul väljavõte kinnisturaamatust või riigimetsas väljavõte maakatastrist;
 2. Metsamaterjali omandanud isikul selle edasivõõrandamisel eelmise omanikuga sõlmitud metsamaterjali võõrandamise leping või üleandmise – vastuvõtmise akt.

Lisaks peab metsamaterjali müüja esitama:

Juriidiline isik

 1. Veoseleht (lehed);
 2. Mõõtmisleht (lehed), mis väljastatakse HMPK OÜ esindaja poolt peale koorma mõõtmist ning mahalaadimist;
 3. Kehtiv ärakiri äriregistri B-osa registrikaardist (mitte vanem kui 15 päeva);
 4. Käibemaksukohustuslasel käibemaksukohustuslase tõend;
 5. Küüja esindaja volikiri (juhul kui müüja esindaja ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardi ärakirjal lahtris 4). Volikiri peab olema allkirjastatud ettevõtte juhatuse liikme poolt;
 6. Müüja esindaja isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart või juhiluba).

Füüsiline isik

 1. Veoseleht (lehed);
 2. Müüja esindaja volikiri juhul kui müüja ei ole materjali üleandja. Volikiri peab olema allkirjastatud müüja poolt;
 3. Müüja või müüja esindaja isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart või juhiluba).

Füüsilisest isikust ettevõtja

 1. Veoseleht (lehed)

Veoteenused: Meie autopark koosneb peamiselt kuni viie aasta vanustest veokitest, samas jätkub pidev veokipargi uuendamine.
Raieteenused: Raietööd teostame raiemeestega ja harvesteritega Ponsse Ergod ja Prosilva 910 (Waratah 470).
Metsamaterjali ost: Ostame, töötleme ja turustame enamikku metsast saadavaid erinevaid puidusortimente.
Kasvav mets ja metsamaa: Oluline ei ole, kas tegemist on noore või vana, väheväärtusliku lepiku või mastimännikuga.

Küsi pakkumist!