Eliitkuusepaberipuu nõuded

Eliitkuusepaberipuu kvaliteedinõuded

1. Läbimõõt
Lubatud diameetrid vahemikus 6-60 cm, mõõdetuna koore alt. Kui diameeter ei mahu antud vahemikku, loetakse puu praagiks.

2. Pikkused
Standardpikkused paberipuidule on 3,0m ja 4,0m (+/- 10 cm). Mõõtmisel ümardatakse väiksema detsimeetrini.

3. Oksad ja laasimine
Oks peab olema laasitud tüvega paralleelselt, võimalikult tüve lähedalt nii, et oksa ja tüve vahele ei jääks tühimikku, mis takistaks koorimist. Harupuud ei ole lubatud.
Kui laasimine ei vasta esitatud nõuetele, loetakse palk praagiks.

4. Kõverus
Lubatud max 10% pikkusest. (3m – 30cm; 4m – 40cm). Palk peab mahtuma silindrisse diam.-ga 70 cm.

5. Võõrad puuliigid ei ole lubatud.

6. Mädanik
Pehme- ja kõvamädanikku või värvimuutust on lubatud kuni 1/4 noti otsa läbimõõdust. Mahaarvestus tehakse mädaniku kahju osa ulatuses. Lubatud on vaid värske põdrakahjustus.
Metsakuiv ja laomädanik ei ole ühelgi juhul lubatud!

7. Värskus
On oluline, et puit on tarnitud võimalikult kiiresti peale langetamist (max. 2 nädalat Mai – September).
Koor peab olema niiske ja tüve küljest hästi eemaldatav.
Koorem (virn), milles on rohkem kui 5% praaki (mädanik, diameeter, kõverus, laasimine jne.), mõõtmisele ei kuulu ja vastu ei võeta.

Veoteenused: Meie autopark koosneb peamiselt kuni viie aasta vanustest veokitest, samas jätkub pidev veokipargi uuendamine.
Raieteenused: Raietööd teostame raiemeestega ja harvesteritega Ponsse Ergod ja Prosilva 910 (Waratah 470).
Metsamaterjali ost: Ostame, töötleme ja turustame enamikku metsast saadavaid erinevaid puidusortimente.
Kasvav mets ja metsamaa: Oluline ei ole, kas tegemist on noore või vana, väheväärtusliku lepiku või mastimännikuga.

Küsi pakkumist!